Roganytt

Slått konkurs med en gjeld på 2.876.249 kroner

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Boas Dahl AS ble slått konkurs.

Firmaet har holdt til på Rennesøy og har drevet med sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning. I retten ble det opplyst at firmaet har omtrent 25 til 30 ansatte.

Boas Dahl AS omsatte for 12,4 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 1,6 millioner kroner.

Boas Dahl AS ba om at saken ble utsatt.

«Etter rettens vurdering er vilkårene for en utsettelse ikke til stede. Retten har allerede gitt en romslig utsettelse og rammene for en ytterligere utsettelse er snevre. Å gi en utsettelse på tre måneder vil gå utenfor rammene av konkursloven § 71 og medføre en risiko for at den samlede gjelden øker, samt at eksisterende fordringshaveres posisjon svekkes», heter det i kjennelsen.

Retten kom til at vilkårene for konkurs er oppfylt, og viste til at det ble tatt utlegg hos skyldneren innen tre måneder før konkursbegjæringen ble sendt, og det kunne ikke oppnås dekning.

«Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 14. november.

Nyeste fra Dagsavisen.no: