Roganytt

Kebabsted har gått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Kebabsted har gått konkurs

Det var Stavanger Pizza & Kebab House AS som fredag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Stavanger Pizza & Kebab House AS har holdt i Haugesundsgata i Stavanger. Spisestedet omsatte for 3,8 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et resultat før skatt på 115.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 7. november.