Roganytt

Hevdet at kjøringen ble framprovosert av UP

Politiet ville ta førerkortet fra mann.

Det er påtalemyndigheten som har bedt om rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkortet i fire måneder til en mann i slutten av 30-årene.

Mannen har forklart at han kjørte motorsykkel som beskrevet i forelegget, men framhevet at kjøringen ble fremprovosert av at UPs etterfølgende bil kjørte for nær ham. I tillegg har han reist spørsmål ved måleresultatet.

«Det framgår av anmeldelsen at målingen er utført på korrekt måte, med fratrekk for sikkerhetsmargin og at tjenestemannen som utførte målingen var godkjent for dette. Videre fremgår det at avstandene ble kontrollmålt etterpå, og at måleapparatet var korrekt kalibrert. Siktedes innsigelser mot måleresultatet er ikke nærmere underbygget. Det er dermed klart mest sannsynlig at han førte motorsykkelen minst i hastighet som angitt i forelegget», heter det i kjennelsen Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

Retten viste også til at anførsler om at kjøringen ble fremprovosert av at UP ikke kunne legges til grunn.

«Dersom siktede følte det slik burde han stanset for å slippe bilen forbi. Han var ikke i noe tilfelle berettiget å øke hastigheten vesentlig over fartsgrensen, for å øke avstanden», skriver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen.

Retten kom, til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og beslaglegge førerkortet til mannen inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 22. november 2022.

Nyeste fra Dagsavisen.no: