Roganytt

Bensinstasjon gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

h

Det var Lagårdsveien Autosenter AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Lagårdsveien Autosenter AS er det juridiske navnet på Circle K Lagårdsveien.

Bensinstasjonen omsatte for 22,7 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et resultat på 10.000 kroner.

Lagårdsveien Autosenter AS er oppført på proff.no med ni ansatte.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 9. november.

Mer fra Dagsavisen