Roganytt

Utenlandsk lastebilfører stoppet ikke for kontroll

Flere fikk kjøreforbud da Statens vegvesen hadde kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon søndag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

En lastebil fikk kjøreforbud grunnet av overlast. Transportøren må avlaste lastebilen til tillatt akselvekt/totalvekt før videre kjøring ble tillat.

En utenlandske lastebilfører stoppet ikke for kontrollen og ble innhentet og ført tilbake til kontrollstedet. Føreren ble anmeld og politiet tok over saken på stedet.

På grunn av for dårlig lastsikring fikk to sjåfører kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig / forsvarlig før videre kjøring.

En sjåfør fikk dokument gebyr (500, kr) på grunn av manglende registreringsbevis for en tilhenger.

Det ble også ilagt kjøreforbud til to sjåfører som hadde sikthindrende gjenstander i frontvindu, gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.

En varebil fikk kjøreforbud grunnet av overlast. Transportøren må avlaste varebilen til tillatt akselvekt/totalvekt før videre kjøring er tillat.

En sjåfør fikk kjøreforbud og ble anmeld til politiet grunnet av overlast på 1700 kg på en varebil og 1500 kg overlast på tillat vogntogvekt (varebil med tilhenger). Sjåfør fikk også kjøreforbud og ble anmeld til politiet på grunn av kjøring med trafikkfarlig mangel på tilhengeren.