Roganytt

Dykkerfirma slått konkurs

Skatteetaten begjærte firmaet konkurs.

Skatteetaten begjærte at firmaet Unidykk AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 583.769 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Unidykk AS holder til på Klasaskjeret på Hundvåg. Firmaet har drevet med dykking og omsatte for 2,5 millioner kroner i 2019. Samme år fikk Unidykk AS et resultat på 212.000 kroner.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren et beløp i den størrelsesorden som er krevet. Skyldneren opplyste at selskapets eiendeler består i noe utstyr, en bil og en henger. Han kjente ikke eiendelenes samlede verdi, og beløpsfestet heller ikke selskapets samlede gjeld. Virksomheten er igangværende og har ordrerestanse», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

Retten kom til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at skyldneren er insolvent. Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 24. oktober.