Roganytt

Kvinne sendte narkotika i posten

Trodde ikke på forklaringen hennes.

Den 38 år gamle kvinnen fra Sola erkjente ikke straffskyld da hun møtte i Stavanger tinghus.

6. februar 2020 plukket 38-åringen opp to pakker som sto i gangen i boligen til tiltaltes kjæreste. Hun tok pakkene med på postkontoret og sendte den ene av dem til en navngitt mann. I pakken var 9,90 gram amfetamin, 2,02 gram kokain og 990 tabletter inneholdende det narkotiske virkestoffet klonazepam.

38-åringen har erkjent at det var hun som sendte den aktuelle pakken, men at hun ikke kjente til innholdet av den.

Det mente ikke retten var troverdig. I stedet mente retten at bevisførselen hadde vist at hun var godt kjente med kjærestens aktivitet, herunder pakking og forsendelse av narkotiske stoffer, og at hun også konkret var kjent med innholdet i den pakken hun sendte til den navngitte mannen.

«Retten viser til den dokumenterte kommunikasjon mellom tiltalte og navnet på kjæresten, hvor det slik retten oppfatter det, flere ganger henvises til pakker, pakking, narkotiske stoffer med pris for angitte mengder, henting og levering på posten. Retten viser også til tiltaltes eget rusbruk og hennes kjennskap til navnet på kjærestens rusbruk, samt til fotodokumentasjonen som viser at tiltalte tok på seg hansker inne i butikken før hun tok pakkene opp for levering til forsendelse», heter det i dommen.

I formildende retning la retten vekt på at saken var blitt gammel. Dermed ble straffen 60 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. I tillegg må hun betale 1500 kroner i saksomkostninger.