Roganytt

Hadde 997,7 gram kokain i luftfilteret på bilen

Ble stoppet i kontroll.

Den 45 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

19. april i år innførte han fra Nederland via Danmark til Norge ved Sola tollsted 997,7 gram kokain beregnet på videresalg. Kokainet var plassert i luftfilteret på bilen som 45-åringen førte.

Retten kom til at riktigheten av 45-åringens tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Dermed kom retten til at det var bevist at 45-åringen ha forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

45-åringen har forklart at hans rolle i saken er at han har opptrådt som kurer, noe retten også la til grunn.

«Siktede ble stoppet i tollen da han ankom Norge, og pakken med kokain ble funnet i forbindelse med at bilen ble undersøkt. Han ble dermed tatt på fersk gjerning. Retten legger til grunn at tilståelsen dermed ikke har hatt avgjørende etterforskningsmessig betydning. Samtidig er retten enig med forsvarer i at tilståelsen har lettet etterforskningen ettersom den blant annet har forenklet forsettsvurderingen og gjort det mulig å kvittere siktedes ektefelle ut av saken. I tillegg har den medført en prosessøkonomisk besparelse ved at saken kunne iretteføres som tilståelsesdom», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i to år og fire måneder, der han får fradrag for 124 dager i varetekt.

I tillegg ble han fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i Norge for alltid.