Roganytt

Mistet førerkortet etter at han ble stoppet på sparkesykkel

Ble stoppet av politiet da han kjørte sparkesykkel.

Natt til søndag 19. juni i år, omkring klokken 00.03 i Jernbaneveien i Sandnes, skal den 20 år gamle mannen ha ført en elektrisk sparkesykkel til tross for at han var påvirket av alkohol. Utåndingsprøve tatt av ham klokken 00.30 skal ha vist en alkoholkonsentrasjon på 0,50 milligram per liter luft, noe som tilsvarer 1,0 i promille.

Det førte til at politiet beslagla førerkortet hans, noe 20-åringen ikke samtykket til. Dermed ble saken brakt inn for Sør-Rogaland tingrett. Retten kom til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og beslaglegge førerkortet til hans, inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 19. desember 2022.

20-åringen anket kjennelsen til Gulating lagmannsrett som nylig har behandlet saken på nytt,

Anken var begrunnet med at 20-åringen var i unnskyldelig rettsvillfarelse om det nylig innførte forbudet mot å føre elektrisk sparkesykkel i ruspåvirket tilstand, og at dette innebærer at det ikke foreligger tilstrekkelig skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold.

Gulating lagmannsrett kom til at anken ikke skulle føre fram.

«Det framgår også at siktede førte sykkelen med kun en hånd på styret ved at han hadde sin mobiltelefon i den andre hånden. Det er videre tale om en ikke ubetydelig ruspåvirkning, all den tid ruspåvirkningen tilsvarte en promille på 1,0. Samlet sett underbygger den beskrevne handlingen at siktede utviste lite forståelse for den sikkerhetsrisiko kjøring i ruspåvirket tilstand representerer», heter det blant annet i kjennelsen.