Roganytt

Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted ved Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland torsdag.

79 tunge kjøretøy ble kontrollert og elleve av disse fikk bruksforbud.

Ellers var resultatet av kontrollen følgende:

Et vogntog fikk bruksforbud da deler av lasten var forskjøvet seg, en kollega kom til unnsetning og tok over litt av lasten som besto av mange hundre poser med klær.

To vogntog fikk bruksforbud grunnet overlast og det ble skrevet ut overlastgebyr til eier av kjøretøyene.

Et kjøretøy ble avskiltet grunnet manglende PKK kontroll.