Roganytt

Mann hadde promille – kjørte av veien

Ble dømt til fengsel i 23 dager for promillekjøring.

Den 45 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han tidligere i sommer møtte i Stavanger tinghus.

5. februar i år, omkring klokken 03.02, kjørte han bil på Sola til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham klokken 03.38 viste en promille på 1,46.

«I skjerpende retning mener retten at det må legges vekt på at siktede var involvert i en utforkjøring. Selv om kjøringen ikke endte med større materielle skader eller personskader, kunne det lett ha blitt utfallet. Kjøringen pågikk også over en nokså lang strekning, og skulle etter siktedes opprinnelige plan i utgangspunktet pågå lenger», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 23 dager og 50.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og tre måneder.