Roganytt

Hadde 1,58 i promille

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Den 35 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun tidligere i sommer møtte i Egersund tinghus.

1. januar i år, omkring klokken 06.45, ble hun stoppet av politiet på E 39 etter å ha kjørt bil mens hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne klokken 07.52 viste en promille på 1,58.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger og bevis i saken, herunder anmeldelsen og blodprøveresultatet. Med bakgrunn i dette fant retten det bevist at 35-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet med den nødvendige grad av skyld.

Retten fant det skjerpende at 35-åringen hadde kjørt en lengre strekning, og at dette hadde funnet sted på en trafikkert hovedvei.

«På bakgrunn av siktedes promillenivå og at hun kjørte en lengre strekning så kunne utfallet fort ha blitt mer alvorlig. Føreren utsetter både seg selv og andre for betydelig fare, og dette må etter rettens syn reflekteres ved straffeutmålingen», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 18 dager og 10.000 kroner i bot. Hun fikk også sperrefrist for erverv av førerrett i to år.