Roganytt

Firma i oljebransjen gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Petrolquip AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 160.000 kroner og at det ikke finnes aktiva i selskapet.

Petrolquip AS har drevet med utstyr til shipping- og petroleumsbransjen og har holdt til i Sandnes. Firmaet omsatte for litt over 1,5 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et resultat på 134.000 kroner

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 30. september.