Roganytt

Hadde hasj og slåsshanske

Nektet å forlate byen – ble tatt med til politistasjonen.

Den 25 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han tidligere i sommer møtte i Stavanger tinghus.

6. november i fjor, omkring klokken 01.30, nektet han å forlate Stavanger sentrum til tross for at han hadde fått pålegg om dette fra en politibetjent.

Det førte til at han klokken 01.45 samme natt ble innbrakt til Stavanger politistasjon. Der fant politiet 42 gram hasj på ham, samt en kombinert slåsshanske/kniv.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse og beslag. Med bakgrunn i dette kom retten til at det var bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 25-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.