Roganytt

Byggefirma ble tvangsoppløst

Slutt for byggefirma.

Det var Tomas Byggservice AS som nylig ble tvangsoppløst i Sandnes tinghus.

Bakgrunnen for det er at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at Tomas Byggservice AS ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2020 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed kom retten til at vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 4 etter dette er til stede.

Tomas Byggservice AS har holdt til i Sandnes og omsatte for nesten 1,1 millioner kroner i 2019. Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 208.000 kroner.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 14. september.