Roganytt

Bilfirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet B. Martens Auto AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 180.096 kroner i skyldig moms og skatt.

B. Martens Auto AS har drevet med bilpleie. Firmaet har holdt til i Sørflåtveien på Vaulen.

Ingen fra B. Martens Auto AS møtte i rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus torsdag.

«Utleggsforretning ble gjennomført 27. april2022 og det har ikke vært mulig å oppnå betryggende sikkerhet for kravet. Skyldners midler antas ikke å være tilstrekkelig for dekning av gjelden. Skyldneren har ikke møtt i dagens rettsmøte og det foreligger ikke opplysninger om gyldig fravær. Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er lovlig forkynt for skyldneren personlig v/ stevnevitne den 4. juli 2022. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. oktober i år.


Nyeste fra Dagsavisen.no: