Roganytt

Byggefirma har blitt tvangsoppløst

Slutt for byggefirma.

Det var firmaet Bastant Bygg AS som ble tvangsoppløst i Sandnes tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at Bastant Bygg AS ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2020 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed kom retten til at vilkårene var til stede for å tvangsoppløse selskapet.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 21. september.