Roganytt

Transportfirma ble tvangsoppløst

Slutt for firma som har drevet med transport.

Det var F&B Transport AS som mandag ble tvangsoppløst i Sandnes tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at F&B Transport AS ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2020 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort.

Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Firmaet har holdt til i Sandnes.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 22. september.