Roganytt

Tatt for kjøring i cannabisrus

Ble stoppet av politiet da han var ute og kjørte.

Stavanger tingrett

Den 31 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

20. mars i år, omkring klokken 22.50, kjørte han moped i Stavanger mens han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham klokken 23.11 samme kveld at han var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5.

«Vilkårene for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Retten finner at vilkårene for tilståelsesdom er til stede og at pådømmelsen ikke er betenkelig. Siktede dømmes i samsvar med siktelsen», heter det i dommen.

Retten fant ikke skjerpende omstendigheter utover selve ruspåvirkningen. I formildende retning ble det lagt noe vekt på 31-åringens uforbeholdne tilståelse.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han skulle dømmes til fengsel i 14 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 5000 kroner.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge ny førerprøve for å få denne tilbake.