Roganytt

Firma som har drevet med bøker slo seg selv konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

I årets første halvår ble det betalt rekordmye i inkassogjeld. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var det The Gecko Company AS som onsdag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

The Gecko Company AS har drevet med utgivelse av bøker og har holdt til i Verksgata i Stavanger.

Firmaet omsatte for 10.000 kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat på 35.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 7. september.