Roganytt

Konsulentfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Stavanger tinghus. Foto: Tore Bruland

Det var firmaet Avant Invest AS som mandag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til på Tananger og har drevet innenfor bransjen annen teknisk konsulentvirksomhet.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 7. september.