Roganytt

Tatt med 2,3 i promille mens hun kjørte bil midt i sentrum

Ble stoppet av politiet da hun var ute og kjørte.

Foto: Tore Bruland

Den 65 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun tidligere i sommer møtte i Stavanger tinghus.

16. mars i år, omkring klokken 11.45, kjørte hun bil i Jernbaneveien i Stavanger til tross for at hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne klokken 12.40 samme dag viste at hun hadde 2,3 i promille.

«Siktede hadde et blodalkoholnivå på 2,3 promille ca. en time etter hendelsen, og dette alene tilsier et betydelig risikopotensial. Den konkrete kjøringen siktede foretok, medførte også skade eller fare for skade på andre kjøretøy og trafikanter. Kjøringen skjedde midt i Stavanger sentrum og på et tidspunkt hvor det både er kjøretøy og personer som går i gatene», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at hun skulle få noe rabatt for å ha kommet med enn uforbeholden tilståelse. Dermed ble straffen 30 dager ubetinget fengsel, samt en bot på 55.000 kroner.

Retten kom også til at hun skulle miste førerretten i tre år og begrunnet det med følgende:

«Siktede hadde høy promille, og kjørte på et sted og tidspunkt hvor det var både kjøretøy og personer som gikk i gatene. Retten har vurdert de personlige forholdene siktede forklarte seg om i retten, herunder forhold relatert til at det er krevende for siktede å gå samt vanskeligheter med bussforbindelser men finner at allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende og at en slik tapsperiode som nå er satt ikke er urimelig hard eller mer byrdefull for siktede enn det som må påregnes gitt omstendighetene rundt forholdet og kjøringen».