Roganytt

Kjørte av veien på Sola

Mann ble tatt for promillekjøring.

Foto: Tore Bruland

45-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

5. februar i år, omkring 03.02, kjørte han bil på Sola til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham klokken 03.38 viste 1,46 i promille.

«I skjerpende retning mener retten at det må legges vekt på at siktede var involvert i en utforkjøring. Selv om kjøringen ikke endte med større materielle skader eller personskader, kunne det lett ha blitt utfallet. Kjøringen pågikk også over en nokså lang strekning, og skulle etter siktedes opprinnelige plan i utgangspunktet pågå lenger», skriver retten i dommen.

Samtidig kom retten til at han skulle få noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse og viste til at denne hadde medført en prosessøkonomisk besparelse.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 23 dager og en bot på 50.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.