Roganytt

Byggevarebutikk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Finer og Tre AS som tidligere i sommer var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Finer og Tre AS har holdt til på Grannessletta og har drevet med butikkhandel med trelast.

Butikken omsatte for litt over 1,7 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 404.000 kroner.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 23. august.