Roganytt

Må ut med 80.000 kroner etter at han ble tatt for promillekjøring

Valgte å kjøre bil etter at han hadde drukket øl og vin.

Sandnes tinghus. Foto: Carina Johansen

Den 47 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han tidligere i sommer møtte i Sandnes tinghus.

19. mars i år, omkring klokken 01.20, kjørte han bil på Hommersåk til tross for at han var påvirket av alkohol.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse av 21. mars 2022, samt analyseresultat fra Oslo universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag av 30. mars 2022. Analyseresultatet viser en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,53 promille ved blodprøve tatt kl. 03.05. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen. Han kjørte bil etter at han hadde drukket øl og vin og handlingen ble gjort med forsett», skriver retten i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet.

I skjerpende retning la retten vekt på den høye promillen, samt at kjøringen hadde endt med en trafikkulykke. Samtidig kom retten til at han skulle få noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Retten kom også til at han skulle dømmes til å betale en bot på 80.000 kroner. I den forbindelse ble det vist til at 47-åringen har en årsinntekt på 700.000 kroner og at boten størrelse som utgangspunkt skal settes til en og en halv gang brutto månedslønn.

Han mistet også førerretten i to år og seks måneder regnet fra den 19. mars i år, og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.