Roganytt

Salgssjef valgte å svindle Nav

Sørget for at hun fikk utbetalt penger hun ikke hadde krav på.

Den 42 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

I perioden fra 20. april til 22. november 2020 unnlot hun å føre timene hun hadde arbeidet for en bedrift der hun var ansatt som salgssjef. Dette medførte at hun fikk utbetalt 193.629 kroner i arbeidsavklaringspenger som hun ikke hadde krav på.

Retten kom også til at hun skulle dømmes for å ha gitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet.

«Retten bemerker innledningsvis at det av allmennpreventive grunner skal reageres strengt mot bedrageri av offentlige velferdsmidler. Det dreier seg om misbruk av sentrale velferdsgoder som i vesentlig grad er basert på tillit til at brukerne gir en ærlig og riktig beskrivelse av sin økonomiske situasjon», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge vekt på kvinnens tilståelse og at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble hun dømt til 40 dager ubetinget fengsel.