Roganytt

Tatt for promille da han kjørte på Jæren

31-åring ble stoppet av politiet.

Den 31 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

21. mai i år, omkring klokken 02.00, kjørte han bil på Nærbø til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 02.50 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,76 milligram per liter luft, noe tilsvarer en promille på 1,52.

«Siktede har i vår sak kjørt på sentrale veier i distriktet mens han hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet tilsvarende minst 1,52 i promille. Den høye påvirkningsgraden utgjør i seg selv en uakseptabel risiko for trafikksikkerheten. Han hadde i tillegg med seg en passasjer i bilen. Siktedes kjøreatferd satte dermed både ham selv og andre i fare», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 24 dager og en bot på 57.000 kroner. Han mistet også førerretten i 28 måneder.