Roganytt

Gikk konkurs med en gjeld på 5,4 millioner kroner

Klarte ikke å betjene gjelden.

I årets første halvår ble det betalt rekordmye i inkassogjeld. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var firmaet Continyou AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

Continyou AS har holdt til i Langgata i Sandnes og har drevet med å selge og utvikle en helseklokke/trygghetsalarm med navnet ContinYou GO.

Firmaet omsatte for litt over 1,4 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat på 16,8 millioner kroner før skatt.

Firmaet er oppført på proff.no med ni ansatte.

«Skyldneren har opplyst selskapets aktiva vesentlig består i anleggsmidler for 2,5 millioner kr, bankinnskudd med 540.000 kr og varelager med 736.000 kr, alt i bokført verdi. Egenkapitalen er bokført med 1,4 millioner kr, og gjelden er 5,4 millioner kr. Aktiva og passiva er hver ca 4 millioner kr. Kortsiktig gjeld overstiger omløpsmidlene, og gjelden er større enn egenkapitalen, slik at vilkårene for åpning av konkurs er på bakgrunn av regnskapet og skyldnerens erkjennelse til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 25. august.