Roganytt

Utested gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Naustet Bar AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Baren har holdt til Galeivågen på Hundvåg, nærmere bestemt i Hundvågveien 27.

Naustet Bar AS omsatte for litt over to millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 132.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.
Nyeste fra Dagsavisen.no: