Roganytt

Gatekjøkken slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Norske hushald har veldig låg tru på egen økonomi framover, ifølgje ei undersøking frå Finans Norge. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Det var Skatteetaten som begjærte at en 38 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 642.610 kroner som har sin bakgrunn i udekkede avgiftskrav.

38-åringen har drevet et gatekjøkken på Vikeså som et enkeltpersonforetak

«Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble den 15.03.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Martin Ramsland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 18. august.