Roganytt

Gikk konkurs med en gjeld på 7.420.320 kroner

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Kameraproduksjon AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 7.420.320 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 4,8 millioner kroner.

Firmaet har vært en landsdekkende leverandør av alt innen TV- og videoproduksjon og har holdt til på Klepp Stasjon.

Kameraproduksjon AS startet opp i 2015 og omsatte i 2020 for nesten 6,3 millioner kroner. Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 314.000 kroner.

I retten ble det opplyst at firmaet har fem ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 2. august.