Roganytt

Skal ha oppgitt falskt navn for å få telefoner

Skal ha forsøkt å lure til seg mobiltelefoner på kjøpesenter.

Det er statsadvokat Thale Thomseth som har tatt ut tiltale mot en 31 år gammel mann fra Bryne.

Den lyder på at han ved forsett om å skaffe seg eller andre uberettiget vinning å ha forsøkt å framkalle en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre noe som voldte tap eller fare for tap for noen.

Grunnlaget for det er at 11. januar i år, omkring klokken 18.45, skal ha vært i et kjøpesenter i Stavanger. Der skal han ha forsøkt å forlede en ansatt i en butikk til å utlevere seg to mobiltelefoner til en samlet verdi av 23.166 kroner. Dette skal han ha gjort ved at han oppga navnet til en annen person for å inngå en ordning om betalingsutsettelse, selv om han ikke skal ha hatt til hensikt å betale for telefonene.

Ifølge tiltalen lyktes han ikke med dette fordi han ikke besvarte butikkmedarbeiderens kontrollspørsmål korrekt og vekter ble tilkalt.

Saken skal opp i Stavanger tinghus. 14. juni.
Nyeste fra Dagsavisen.no: