Roganytt

Elektrikerfirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Landa Elektro AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 164.038 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Landa Elektro AS har holdt til på Haugalandet og erkjente å skylde det aktuelle beløpet.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble den 02.02.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Jens Otto Haugland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 13. juli.