Roganytt

Hadde en gjeld på 346.806 kroner – ble slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Skatteetaten.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 32 år gammel mann fra Strand kommune ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 346.806 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Mannen har drevet et enkeltpersonforetak der han har drevet med snekker- og malerarbeid.

Det ble holdt et rettsmøte i sakens anledning den 20. mai. Da fikk 32-åringen en utsettelse i et forsøk på å gi 32-åringen mulighet for å ordne opp i kravet, uten at dette har lyktes.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«På bakgrunn av opplysninger om skyldnerens økonomi er det ikke grunn til å tro at han kan gjøre opp sin gjeld. Foruten å vise til det nevnte om utlegg, er framgangsmåten i konkursloven § 63 fulgt. Det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», skriver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 24. august.