Roganytt

Industribedrift gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Sandnes tinghus. Foto: Carina Johansen

Det var firmaet Energy Industrier AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

Energy Industrier AS har holdt til på Ålgård og har drevet med isolering, overflatebehandling og industriell rengjøring.

Firmaet opplyste å ha en gjeld på 267.392 kroner og at aktiva er på 40.000 kroner. I 2020 hadde Energy Industrier AS en omsetning 622.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 1. juli.