Roganytt

Avskiltet under kontroll på E 39

En bil fikk skiltene fjernet da Statens vegvesen hadde kontroll.

En personbil ble avskiltet på E 39

Det var ved Krossmoen kontrollstasjon på E 39 at kontrollørene tok skiltene av en personbil.

Årsaken til dette var at kjøretøyet manglet periodisk kontroll (EU-godkjenning) og dermed ikke kan ferdes lovlig på veiene.

Totalt passerte 201 kjøretøy i løpet av kontrollen som fant sted tidligere denne uken. Av disse ble 12 tunge kjøretøy og tre lette kjøretøy plukket ut til nærmere kontroll.

Ni bruksforbud

I tillegg til avskiltingen av en personbil, ble det utstedt kjøreforbud for ni av de andre kontrollerte kjøretøyene som måtte rettes før videre kjøring.

– Det var to ADR-transporter (farlig gods) som fikk bruksforbud for manglende personlig verneutstyr, melder Statens vegvesen.

En fører fikk 4000 kroner i gebyr for utgått yrkessjåførkompetanse.

– Vogntoget blir stående til ny sjåfør er på plass, opplyser vegvesenet.

Ellers fikk fem kjøretøy fikk skriftlige mangler som må utbedres, mens189 kjøretøy fikk en forenklet kontroll med alt i orden.