Roganytt

Firma som har drevet med TV ble slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Jærtv AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 193.141 kroner i skyldig moms og skatt.

Jærtv AS har blant annet stått bak serien Kåstad Plenty som er spilt inn på Borestranden.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde Skatteetaten merverdiavgift og skatt, og tilkjennega at det ikke hadde blitt levert dokumenter for riktig beregning. Det var derfor i utgangspunktet ingen innvendinger mot kravets størrelse. Skyldneren forklarte at selskapets eiendeler består i noe verktøy og en PC og at selskapet ikke har annen gjeld enn gjelden til Skatteetaten. Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke konkursåpning. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. I tillegg til at skyldner selv erkjenner at selskapet er insolvent, ble det ble den 25. mars 2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg. Det presumeres derfor at skyldneren er insolvent», heter det i kjennelsen.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. juni.Nyeste fra Dagsavisen.no: