Roganytt

Firma som har drevet med matkasser gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Nettmat AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud fredag.

Nettmat AS har holdt til på Gausel i Stavanger og har drevet med levering av forskjellige matkasse med middagsretter.

Firmaet ble etablert i 2014 og forretningsideen har vært å levere matkasser med lokale, sunne middagsråvarer med tilhørende oppskrifter hjem til private husholdninger.

Nettmat AS omsatte for 3,5 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat på 613.000 kroner.

Firmaet er oppført på proff.no med fire ansatte.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 29. juni.

Nyeste fra Dagsavisen.no: