Roganytt

Firma som har drevet med hagestuer og grill gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Utecomfort Sørvest AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Firmaet har drevet en butikk i Langgata i Sandnes med samme navn og har drevet med det meste innenfor ting til hagen.

Blant annet har de levert hagestuer, markiser, solskjerming, utekjøkken, griller og ovner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 24. juni i år.Nyeste fra Dagsavisen.no: