Roganytt

Byggefirma gikk konkurs med en gjeld på 35 millioner kroner

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

I det første halvåret i år blei det betalt rekordmykje i inkassogjeld. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Det var firmaet Malvin Varne AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 35 millioner kroner og at selskapets aktiva i form av båter, biler og utstyr med mer har en anslått verdi på 12.6 millioner kroner. Fram til torsdag 12. mai var driften i firmaet igangværende med og det er 59 ansatte som mister jobben i selskapet.

Malvin Varne AS ble startet i 1989, og er en entreprenør på Haugalandet med kontor i Kopervik på Karmøy.

Firmaet omsatte for 144 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 6,2 millioner kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 21. juni i år.