Roganytt

Rørleggerfirma ble tvangsoppløst

Slutt for firma som har drevet med rørleggerarbeid.

Sandnes tinghus. Foto: Carina Johansen

Det var firmaet Partner Vannrens AS som fredag ble tvangsoppløst i Sandnes tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Partner Vannrens AS ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret et styre som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

«Vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 2 er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Partner Vannrens har holdt til på Bryne og har drevet med rørleggerarbeid. Firmaet omsatte i 2020 litt over 3,8 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på nesten 1,5 millioner kroner.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. juni.