Roganytt

Hadde over 2,5 i promille

Ble stanset av politiet i kontroll.

Politibil

Den 27 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

6. desember i fjor, omkring klokken 13.42, kjørte han bil i Gjesdal mens han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 15.01 samme dag viste en alkoholkonsentrasjon på 1,27 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 2,54.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og resultatet fra utåndingsprøven. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen. Han visste at han var godt full da han kjørte, og han har handlet med forsett», heter det i dommen.

Retten viste også til at han hadde kjørt over en lang strekning i et område der det er en del trafikk

«I skjerpende retning legger retten vekt på at siktede var godt beruset under kjøringen. Den var risikofylt både for ham selv og andre i trafikken. Det er også skjerpende at han ble dømt for kjøring i påvirket tilstand høsten 2016», heter det i dommen.

Samtidig fikk han noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 36 dager og en bot på 45.000 kroner.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.