Roganytt

Spisested på Kvadrat gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Kvadrat

Det var firmaet Miss AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

Miss AS har drevet Miss Donuts på Kvadrat. I retten ble det opplysrt at den samlede gjelden er på 701.599 kroner og at selskapets aktiva er på 17.820 kroner.

Miss AS har hatt ti ansatte og og omsatte omsatte i fjor for litt over 2,2 millioner kroner. Resultatet før skatt var et negativt beløp på 114.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 16, juni.