Roganytt

Spisested på kjøpesenter gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Norsk økonomi vil gå bra framover, men ikkje vere heilt tilbake til normalen på fleire år.
Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Det var firmaet Lucero Cafe Opus AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har stått bal driften av Cafe Opus på Amanda Storsenter i Haugesund.

I retten ble det opplyst at gjelden er på 312.965 kroner og at selskapets aktiva vesentlig består av bankinnskudd med en samlet anslått verdi på 342.898 kroner.

Spisestedet omsatte for litt over 1,9 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et resultat på 74.000 kroner.

Lucero Cafe Opus AS har hatt åtte ansatte.

«Skyldner har muntlig opplyst til tingretten om at virksomheten at overdratt og at ansatte skal følge virksomheten til ny arbeidsgiver, men dette er ikke dokumentert. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Johnsen Skimmeland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 17. juni.