Roganytt

Gikk konkurs med en gjeld på 15.935 kroner

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

I årets første halvår ble det betalt rekordmye i inkassogjeld. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var firmaet Tysen AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 15.935 kroner og at selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på 9341 kroner. Det ble også opplyst at virksomheten til selskapet er igangværende.

Tysen AS har drevet med konsulentvirksomhet relatert til oljebransjen og har holdt til i Førresfjorden.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 1. juni.