Roganytt

Bygg- og anleggsfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Ainfra AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Ainfra AS har vært entreprenør innen fjellsikring, snøsikring, erosjonssikring, sprengningsteknikk og mindre betongarbeid.

Firmaet omsatte for 53,1 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat på litt over seks millioner kroner.

Ainfra AS har holdt til på Forus og har hatt 30 ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 14. juni.