Roganytt

Dagligvarebutikk slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Market Service AS ble slått konkurs

Bakgrunnen for det var et krav på 285.269 kroner som har sin bakgrunn i merverdiavgift, skatteforskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt og restskatt med tillegg av renter.

Market Service AS har drevet med matvarer og har holdt til i Peder Saxes gate i Bekkefaret, der Coop Prix tidligere holdt til.

Butikken omsatte i 2020 for 858.000 kroner og fikk samme år et resultat på 38.000 kroner før skatt.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det ovennevnte. Skyldneren opplyste at virksomheten er igangværende. Antall ansatte er en person. Skyldneren erkjente at han ikke kan betale gjelden per i dag, og håpte at han kan fortsette for å klare det over tid. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Retten kan ikke se at det er grunnlag for en utsettelse. Det ble avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven $ 60, jf. $$ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 28. juni.
Nyeste fra Dagsavisen.no: