Roganytt

Firma som har solgt bakervarer gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Sandnes tinghus

Det var firmaet Grizzie AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 196.000 kroner og at firmaet har en samlet anslått verdi på 460 kroner.

Firmaet har holdt til på Ålgård og har drevet med catering og salg av spesialdesignede kaker og annet når det gjelder bake- og konditorvarer.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 12. mai.