Roganytt

Butikk som har solgt bakervarer ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteeaten som begjærte at firmaet Evintas Service AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 794.576 kroner i skyldig merverdiavgift og skatt.

Evintas Service AS har stått for driften av Vaaland Dampbakeri & Conditori i Nygata i Stavanger.

Firmaet omsatte for 3,4 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat før skatt.

Innehaveren av firmaet opplyste i retten at han mente at han har betalt skatten, og at det er merverdiavgift og arbeidsgiveravgift han skylder.

Han forklarte også at de har søkt om utsettelse og har betalt ned en del underveis, men han har ikke klart å betale alt. De er blitt rammet av korona. Innehaveren erkjente at selskapet er insolvent og motsatte seg ikke konkursåpning.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble den 03.02.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren og det var ikke mulig å oppnå betryggende sikkerhet for kravet. Det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven $ 60, jf. $$ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 24. mai i år.Nyeste fra Dagsavisen.no: