Roganytt

Firma i olje- og gassbransjen slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Mf Subsea AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 197.211 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt.

«Skyldneren har ikke møtt i dagens rettsmøte uten at det er sannsynliggjort at skyldner har gyldig fravær. Konkursbegjæringen er lovlig forkynt for skyldner v/styreleder den 22. mars 2022, jf. domstolloven § 163 a, jf. § 163 b andre og tredje ledd», heter det i kjennelsen.

Mf Subsea AS har holdt til i Havnegaten i Sandnes og omsatte for 700.000 kroner i 2020. Firmaet fikk samme år et resultat før skatt på 280.000 kroner.

«Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Den 1. februar 2022 ble det holdt utleggsforretning hos skyldner med intet til utlegg. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 2. mai.